Ανακοινώσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων & Εκθέσεων

  • Οικονομική Χρήση 2015
    Η εταιρία μας στις 05/07 ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015. Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί και ο απολογισμός της οικονομικής χρήσης 2015.
  • Οικονομική Χρήση 2014
    Η εταιρία μας στις 08/06 ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014. Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί και ο απολογισμός της οικονομικής χρήσης 2014.