Ανακοινώσεις:

 • Κάντζος Νικόλαος

  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

  Γεννήθηκε το 1982 στο Μαρούσι Αττικής και σπούζασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών χωρίς να ολοκληρώσει τις Σπουδές του.Εργάζεται στον χώρο του τουρισμού από το 2000 όταν ήταν 18 ετών.

 • Κάντζος Αρτέμιος

  Αντιπρόεδρος Δ.Σ

  Γεννημένος το 1990 εργάζεται σε επιχείρησεις του τουρισμού από 18 χρονών. Έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του ΙΑΤΑ και συγκεκριμένα του βασικού διπλώματος ταξιδιωτικού συμβούλου

 • Μαρίζα Σγολόμβη

  Μέλος Δ.Σ

 • Παπαθανασίου Αθανασία

  Μέλος Δ.Σ